Svanesund – Mjölneby


FASTIGHETSBETECKNING Mjölneby 3:5, 3:66-3:91
FASTIGHETSADRESS Tisellsväg 1-2, 4-22, 26-27
440 92 Svanesund
FASTIGHETSÄGARE Fastighets AB Rentus
FÖRVALTNING APF
info@apfab.se
0520-120 80
Torggatan 3, 461 34 Trollhättan
FELANMÄLAN KLICKA HÄR
Maj-Britt
0520-120 80
info@apfab.se
UTHYRNING Maj-Britt
0520-120 80
info@apfab.se
HYRESAVISERING & EKONOMI RB Fastighetsägare AB
Ulrika Olsson Stridh
Tel. 031-604 056
Fax: 031-245 827
ulrika.olssonstridh@riksbyggen.se
FASTIGHETSSKÖTSEL Maj-Britt
0520-120 80